วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ว่านขันหมากเศรษฐี/ว่านขันหมากเศรษฐีป่า

 ว่านขันหมากเศรษฐี ป่า
หากท่านกำลังมองหาสมุนไพร ว่านขันหมากเศรษฐี เพื่อรักษาโรคร้่าย/เรื้อรังท่านมาถูกทางแล้ว ระยะเวลา4ปีกว่าบวกกับจำนวนคนไข้มากกว่าพันคนที่มีตัวตนและยังมีชีวิตอยู่ คงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่า ว่านขันหมากเศรษฐีของเราเป็น ว่านขันหมากเศรษฐีป่า ที่นำมาจากแหล่งธรรมชาติโดยตรง จึงมีสรรพคุณทางยามากสำหรับรักษาโรคต่างๆได้ดี จำนวนคนไข้และเวลาที่ผ่านมาคงไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาที่ดังเพียงไม่ข้ามปีก็เงียบหายไปต้นที่มีรากเง่าสวยๆแบบนี้แหละครับ เสียดายมากที่ต้องตัดเอาไปต้มให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกิน ไม่ยึดติดชีวิตคนสำคัญกว่า